Contacto

Club Xadrez Tui

Presidente: Luis Fernández de Armas

Teléfono: 667-060369

Email: info@xadreztui.org

© 2023 Club Xadrez Tui